Velkomst

På hjemmesiden kan du få en lille introduktion i chronomatikkens spændende udvikling siden den tog sin spæde begyndelse først i 60erne.

Rigtig god fornøjelse.

En universel frekvensteori

Med udgangspunkt i de opdagelser, der gennem mere end 45 år er udviklet af musikteoretikeren og talforskeren Frede Schandorf, tages der hermed initiativ til et første gennembrud for chronomatikkens usædvanlige og betydningsfulde ideer.

På Chronomatisk Forskningscenter arbejdes der med den nye videnskabsdiciplin chronomatik, som danner basis for forståelsen af en altomfattende og konsistent frekvensteori. Chronomatik (læren om tid) blev udviklet på grundlag af en ny indsigt i den musikalske intervallære, og har som sådan et kvalitativt aspekt. Mere generelt kan man tale om “en absolut bevægelseslære” (tid = periodiseret bevægelse), der forbinder naturvidenskabelige periodiseringer ved hidtil ukendte frekvenslove.Det kvalitative (tonen) og det kvantitative (tallet) forbinder sig her i en unik balance.