Forskningscenteret

En introduktion

Grundlaget for forskningscentret er det arbejde som er blevet udført på Chronomatisk institut – stiftet af den danske musikteoretiker og talforsker Frede Schandorf i begyndelsen af 60-erne.

Forskningscentrets arbejde skal ses som et forsøg på at gøre de unikke opdagelser alment tilgængelige.

Chronomatik (læren om tid) kan idag betragtes som en art “harmonisk talteori”, der under sin lange udvikling har gennemløbet flere betegnelser, så som *Universel Intervallik’, ‘Symaritmetik’, og endelig ‘FREKVENTIK’.

Når der alligevel her, i den overordnede titel, er valgt at fastholde den lidt ældre betegnelse -chronomatik – så skyldes det dels, at opdagelsen gennem det længste spand af år blev defineret ved dette begreb, dels at man her, på den mest direkte måde understreger, at der er tale om at betragte tal, tone, og tid som tre sider af samme sag, idet “tid” betragtes som synonym med “bevægelse”. Chronomatik lader sig dermed også opfatte som en art absolut bevægelseslære – noget som man gennem årtier har været på sporet af.